ICT is voor steeds meer organisaties zodanig belangrijk dat het een voorwaarde is om hun kernactiviteiten goed te kunnen uitvoeren. Waar je ga je dan als ondernemer je ICT onderbrengen? Is de organisatie groot genoeg om een eigen ICT afdeling op te starten of besteed je jouw ICT gewoon uit aan een ICT bedrijf in Breda?

Welke werkzaamheden komen bij ICT kijken?

Bij de ICT wordt er een onderscheid gemaakt tussen de ICT infrastructuur en de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de ICT voorzieningen. De ICT voorzieningen kunnen tegenwoordig heel gemakkelijk worden afgenomen en is dus even eenvoudig als  het afnemen van een telefoonabonnement. Ditzelfde geldt voor het adviseren, beheren en implementeren van werkzaamheden die gerelateerd aan ICT zijn. Voor de ICT infrastructuur is het belangrijk dat de organisatie een controlerende rol op zich neemt.

Waarom is het verstandig om een ICT bedrijf in te schakelen?

Er zijn verschillende reden waarom organisaties ervoor kiezen om de ICT uit te besteden. Dit komt doordat in veel gevallen de kennis en kunde binnen de organisatie zelf niet aanwezig is. Daardoor kost het teveel tijd en dus geld om dit zelf te gaan oppakken. Daarnaast is dan ook de kwaliteit van het ICT beheer nog eens vele malen hoger dan wanneer het zelf wordt opgepakt. Vervolgens heb je als organisatie een goed inzicht in de kosten die je maandelijks kwijt bent aan het ICT beheer.

Sturing geven aan het ICT project

Als organisatie is het belangrijk dat er een goede sturing wordt gegeven bij het uitbesteden van ICT aan de opdrachtgever. Er moet duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de kwaliteit van de dienstlevering en de handhaving hiervan. Daarnaast is het belangrijk dat je als organisatie op de hoogte wordt gesteld bij mogelijke  ingrijpende veranderingen in het ICT beheer, zodat daar een weloverwogen besluit voor kan worden genomen. Kortom als organisatie is het belangrijk dat je voldoende invloed blijft uitoefenen op de opdrachtgever en ook regelmatig controleert of de afspraken worden nagekomen. Hierdoor behoudt jouw organisatie altijd een goede ICT infrastructuur waardoor de kernactiviteiten van je organisatie altijd goed uitgevoerd kunnen worden.