Sinds 25 mei 2018 is de AVG-wetgeving van kracht. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat de privacy van de burger wordt gewaarborgd en dat bedrijven zorgvuldig omgaan met data. Om hier als bedrijf aan te voldoen, is het noodzakelijk om je zaken op orde te hebben. In dit blog lees je de meest gemaakte fouten op het gebied van gegevensbescherming.

Houd je aan alle regels van de Autoriteit Persoonsgegevens

De eerste stap is om te weten welke autoriteit leidend is voor jou. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen bedrijven controleren of zij de AVG-wetgeving waarborgen. Het is goed om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de AVG-wetgeving. Bijvoorbeeld door je aan te melden voor nieuwsbrieven of -berichten van de autoriteit.

Zorg voor een gedetailleerd overzicht van je huidige persoonsgegevens

Documenteer te allen tijde welke persoonsgegevens je allemaal bezig. Dit houdt in dat je weet waar ze vandaan komen en met wie je ze deelt. Zorg ervoor dat je alle bedrijfsprocessen die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens kent en deze hebt gedocumenteerd.

Check ook externe partijen die met jouw data aan de slag gaan

Naast jijzelf, gaan mogelijk ook anderen aan de slag met jouw data, zoals leveranciers en andere partners. Verzeker jezelf en jouw bedrijf ervan dat je in een contract vastlegt hoe men met de overgedragen data omgaat. Zorg er altijd voor dat zij voldoen aan hun AVG-vereisten als gegevensverwerkers.   

Schakel hulp in van professionals

Kom je er ondanks onze tips nog niet uit om AVG-ready te zijn? Of wil je gewoon zeker weten dat je alles in kannen en kruiken hebt? Schroom dan niet om een professional jouw bedrijfsprocessen door te laten lichten. Er zijn genoeg advocaten met een specialisme in privacywetgeving die je graag ondersteunen om een extreme boete te voorkomen.